Kort om Hagnesvassdraget

Hagnesvassdraget er et lakseførende sidevassdrag til Numedalslågen.
Vassdraget går gjennom Sandefjord og Larvik kommune i Vestfold.
Fiskesesongen varer fra 15. August til 10. Oktober.

Den seine fiskesesongen skyldes at laksen kommer seint på elva. Den sene sesongen gjør at det blir tatt nygått luset fisk og fisk som har stått en stund. Sjøørreten i vassdraget er fredet og skal settes tilbake.

 

Fiskekortpriser Hagnesvassdraget 2019

Døgnkort NOK 250,-

Sesongkort NOK 1000,-

Desinfisering er gratis ved Holmen bru

 

Fiskekort kjøpes fortrinnsvis på nett.

Følg oss også på Facebook for oppdateringen vedrørende fangst og andre aktiviteter!