Årsmøte

Siste general forsamling

Årsmøte ble avholdt på Vestre Kodals grendehus den 26. april klokken 1900.
Referat kan leses ved å klikke på vedlagt link i pdf format

Referat årsmøte